Много красиво филмче за Исус добре съчетано с нежната музика от Тиха нощ, Свята нощ.