Прекрасна коледна песен на Бонбон

1/20/2012

Запяват камбани
в снежния филм
вълшебно събрали
човешкия мир
О, Коледа свята
магия добра
трепти във сърцата
Щастлива в Света