Бърза Влакът Пуфта - Пафта трак - трак! Бърза Коледният влак. Есеки знае, всеки чува - Дядо Коледа пътува. Бърза в тая тъмна нощ със играчки пълен кош. И ще отнесе засмян дар на всеки малчуган.